KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
Narody Europy, tworząc między sobą coraz ściślejszy związek, są zdecydowane dzielić ze sobą pokojową przyszłość opartą na wspólnych wartościach.
Wybory 2014 - Najważniejsze informacje
Wybory do Europarlamentu

Parlament Europejski liczy obecnie 751 posłów. Eurodeputowani wybierani są na zasadzie mandatu wolnego. Liczba posłów musi być przyporządkowana do mieszkańców danego kraju przynależnego do Unii Europejskiej.


Wybory do europarlamentu 2014

Reprezentanci do Parlamentu Europejskiego wybierani są spośród 28 państw członkowskich. W całej Unii wybory 2014 odbędą się w dniach 22-25 maja. Wybory w Polsce odbędą się 25 maja 2014 roku. Liczba europosłów jest proporcjonalna do mieszkańców danego kraju przynależącego do Unii Europejskiej. Jest jednak ograniczenie. Na mocy traktatu lizbońskiego, żaden kraj nie może mieć więcej niż 96, najmniej – 6 posłów w Parlamencie Europejskim.


Wybory do europarlamentu w Polsce

Polacy będą mogli wybierać spośród 51 kandydatów w 13 okręgach wyborczych. W całym parlamencie zasiada 751 europosłów. Wybierani są w demokratycznych wyborach, swoją kadencje pełnią przez 5 lat. Eurodeputowani zasiadają w Parlamencie nie według obywatelstwa, lecz podług poglądów politycznych. Grupę polityczną może tworzyć 25 posłów wybranych w wybory do parlamentu europejskiego 2014, czyli w wyborach zorganizowanych.

Eurodeputowany może być członkiem więcej niż jednej frakcji. Z biegiem czasu posłowie mają coraz szersze kompetencje. Mają oni wypływ na ochronę konsumentów, transport, środowisko, kulturę, edukacje, zdrowie.


Jakie wynagrodzenie otrzymują?

Z zgodzie z nowym statutem europosłowie otrzymują jednolite wynagrodzenie w wysokości 38,5 % wynagrodzenia sędziego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości , czyli 7.665 euro brutto miesięcznie. Oprócz tego każdy deputowany otrzymuje dietę w wysokości 298 euro/dzień za każdy dzień posiedzenie Parlamentu lub komisji Parlamentu Europejskiego. Łącznie pensja plus dieta wynosi 11.283 euro miesięcznie netto.


Więcej
Dlaczego powstał Europarlament?

Po okrucieństwach drugiej wojny światowej i dojmujących zniszczeniach, które pokrywały nasz kontynent z tradycjami sięgającymi starożytności, pojawiła się oczywista potrzeba sojuszu i zjednoczenia, aby nie doprowadzić do takiej katastrofy po raz kolejny. Po kilku próbach i etapach powstała wreszcie Unia Europejska, a europarlament jest jej jasną konsekwencją.


Reprezentacja członków

Poprzez takie wydarzenia, jak wybory do Europarlamentu 2014, możemy mieć wpływ na kształt i cele Unii Europejskiej. W tak ogromnej organizacji byłoby niemożliwością, aby każdy z nas posiadał bezpośredni dostęp do narzędzi władzy, a z drugiej strony, nie udałoby się wprowadzić równego i sprawiedliwego sprawowania rządów, gdyby nie odzwierciedlono struktur demokratycznych, zawartych w statucie poszczególnych państw. Dlatego tak, jak w kraju czy w województwie reprezentuje nas wybrany przez nas poseł, tak samo w Europarlamencie mamy swoich reprezentantów w postaci Europosłów.


Wspólne ustawodawstwo

Unia Europejska nie jest jedynie luźnym założeniem i umową. To hierarchiczna, pełna wewnętrznych założeń i zasad instytucja. Aby mogła normalnie funkcjonować i w demokratyczny sposób podejmować decyzje, potrzebuje narzędzia, które to umożliwi. Tym narzędziem jest właśnie Europarlament. Parlament Europejski to polityczne odwzorowanie całej Europy, miejsce w którym mogą spotkać się politycy wszystkich krajów członkowskich i prowadzić wspólne obrady nad przyszłym losem stowarzyszenia, jak i narodów wchodzących w ich skład. Dlatego właśnie Parlament Europejski jest jasną koniecznością wynikającą z samego faktu istnienia Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że możemy mieć wpływ na nasze życie nie tylko w Polsce, lecz w całej Europie, jeśli takie wydarzenie, jak wybory do Europarlamentu, nie umkną naszej uwadze.


Więcej

Kim jest Europoseł?

Wielkimi krokami zbliża się rozstrzygnięcie procesu, jakim są wybory do Parlamentu Europejskiego. Nie od dzisiaj wiemy, jako członkowie europejskiej wspólnoty, że Europarlament to istotne narzędzie do wprowadzania zmian i kształtowania struktury, jaką jest Europa.


Parlament to posłowie

Europoseł, czyli Europarlamentarzysta, lub również Eurodeputowany, to człowiek wybrany demokratycznie przez obywateli swojego kraju na reprezentanta tegoż w instytucji zwanej Parlamentem Europejskim. Tak, jak odbywają się wybory okręgowe, czy wybory do sejmu i senatu w każdym kraju, tak samo przebiegają wybory do Europarlamentu 2014. To od naszego głosu zależy, czy wesprzemy danego kandydata czy nie. Przeważnie są nimi doświadczeni politycy, których mieliśmy już okazję sprawdzić i obserwować na naszej scenie politycznej.


Co może Europoseł?

Europoseł, podobnie jak poseł na skalę kraju, jest uprawniony do tego, aby głosować nad uchwałami, zabierać głos w dyskusjach, wypowiadać swoje zdanie i przede wszystkim – reprezentować interesy swojego kraju. W Europarlamencie istnieje podział na licznie reprezentowane ugrupowania polityczne, do których może się dopasować na podstawie własnych poglądów. Wysoka pensja Europosła ma go zachęcić do czynnego udziału w kształtowaniu politycznej i gospodarczej struktury, jaką jest Unia Europejska oraz z oddaniem pilnować interesów swoich rodaków, uprzytamniając sobie jednocześnie, iż akurat w zjednoczeniu, w jakim żyjemy, interes każdej grupy powinien być jednocześnie interesem ogółu, z racji na istniejące, zażyłe powiązania, które pielęgnowaliśmy w Europie od dziesięcioleci.


Kadencja Europosła

Każdy poseł do Parlamentu Europejskiego jest wybierany na pięcioletnią kadencję. Nadchodzi obecnie zmiana kadencji, wobec czego pojawia się temat, jakim są wybory do Europarlamentu. Po raz kolejny my, Polacy, będziemy mogli zdecydować, kto nas będzie reprezentował w Parlamencie Europejskim. Pamiętajmy, że to równie ważne wybory, jak te lokalne.


Więcej